studiarium

Запорізький національний університет

Запорізький національний університет
121403035

Запорізький національний університет (ЗНУ) - державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за 39 спеціальностями.читати...

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
814003218

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) - державний вищий навчальний заклад III-IV рівня акредитації. Єдиний в Україні навчальний заклад нафто-газового профілю. Заснований в Івано-Франківську у 1967 р. читати...

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
880898

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара - державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації в Дніпрі. Був заснований у 1918 році. Статус національного отримав 11 вересня 2000 р. читати...

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
71501499

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ) - державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Знаходиться у Харкові. Здійснює підготовку спеціалістів у сфері економіки, підприємництва, менеджменту, інформатики, обчислювальної техніки, державного управління тощо.читати...

Державний університет інфраструктури та технологій

Державний університет інфраструктури та технологій
56713276

Державний університет інфраструктури та технологій (ДУІТ) утворено 29 лютого 2016 року шляхом злиття Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ) та Державного економіко-технологічного університету транспорту - вищай навчальний заклад III - IV рівня акредитації державної форми власності. ДУІТ здійснює підготовку фахівців у галузі морського та річкового транспорту. читати...

Національний університет водного господарства та природокористування

Національний університет водного господарства та природокористування
51912074

Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) - вищий державний навчальний заклад IV рівня акредитації, що знаходиться у м. Рівне. Здійснює підготовку фахівців для галузі водного господарства. читати...

ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет

ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет
32722276

ДВНЗ Херсонский державний аграрний університет (ХДАУ) - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Знаходиться в м. Херсон (Україна). Профільними спеціальностями ХДАУ є: агрономія; технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; водні біоресурси та аквакультура; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування та інш.

читати...

Таврійський державний агротехнологічний університет

Таврійський державний агротехнологічний університет
3501305

Таврійський державний агротехнологічний університет (ТДАТУ) - державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, заснований у 1932 році у м. Мелітополь. читати...

Ужгородський національний університет

Ужгородський національний університет
37902228

Ужгородський національний університет (УжНУ) - класичний вищий навчальний заклад України IV рівня акредитації, що був заснований у 1945 році. Готує фахівців за 8 напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 60 напрямами бакалаврату, 94 спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр» і «спеціаліст». читати...

Криворізький національний університет

Криворізький національний університет
01202057

Криворізький національний університет (КНУ) - державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Був заснований в 2011 році. Здійснює підготовку за наступними нарямами як: автоматика і електротехніка, біологія і екологія, географія і геологія, інформатика і комп''ютерні технології, машинобудування i металообробка, металургія і хімічні технології, Будівництво і архітектура, економіка, менеджмент, маркетинг, енергетика.

читати...