studiarium

Як потрібно правильно писати курсові роботи

9870Вища освіта

Починаючи писати курсову роботу студенти зазвичай не вірно визначають суть самого завдання. Сприймають її лише як кілька аркушів паперу, що дозволить отримати хорошу оцінку, це максимум. Але насправді, будь-яка робота, написана в процесі навчання має містити не просто текст по визначеній темі, але й привнести щось нове, розкрити досліджувану тему ще не з вивченної сторони.

Про те, якою має бути справжня курсова робота описано в статті “Теоретическая и практическая значимость курсовой работы”.

В першу чергу, тема курсової роботи повинна бути науково і практично обгрунтованою. Зазвичай студенти можуть обирати собі її з переліку запропонованих кафедрою та за якими вже проводяться дослідження. Студент може сам запропонувати або підкорегувати її, з урахуванням наявних джерел та бази дослідження.

Головне, аби вона мала практичну значимість для науки, для галузі економіки або колективу певного підприємства. Це головна вимога під час обґрунтування дослідницького завдання, що включає в себе визначення об’єкту та предмету дослідження, а також формулювання гіпотези.

Практична цінність курсової роботи проявляється тоді, коли вона є завершенням власного або чужого дослідження, дозволяє зібрати та зафіксувати фактологічні дані, обгрунтування, що досліджувана тема є дійсно гострою проблемою та вимагає подальшого дослідження, або формулює проблему та визначає методику її вирішення.

Теоретична цінність, що привносить виконана робота, визначається вкладом у теоретичні аспекти досліджуваного питання, формує нову, альтернативну точку зору, або розширює та уточнює вже існуючу. Оскільки студенти ще не мають достатньо кваліфікації для проведення справжніх наукових досліджень, тому курсова робота виконується разом із керівником - викладачем кафедри.

Після написання основної частини курсової роботи, необхідно її правильно оформити. Зазвичай в різних вищих навчальних закладх вони дещо різняться, але основні моменти є однаковими. Наприклад, кожне таке дослідження складається з титульної сторінки, плану, вступу, основної частини, списку використаних джерел, додатків.

У вступі обґрунтовується актуальність, описується предмет, об’єкт та мета дослідження, використовувані методи. В основній частині обґрунтовується та ілюструється основна думка автора, наводяться докази та викладаються факти. Висновок потрібен для того, аби стисло та агреговано викласни отримані результати.

Як скласти правильно список літератури, як оформлювати графічні та табличні матеріали, якою має бути титульна сторінка - усі відповіді на ці питання ви зможете знайти, якщо уважно прочитайте методичне завдання до виконання курсової роботи. За правильністю оформлення виконуваної роботи має слідкувати також ваш керівник.

Текст:

Залиште коментар!

Коментарі від гостей сайту публікуються лише після премодерації. Якщо хочете, щоб Ваші коментарі одразу з'являлись на сайті, увійдіть.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)